Tømmerrammehuskonstruksjonsfaser

KOKA KARKASA MĀJAS BŪVNIECĪBAS POSMI